Gode forberedelser er viktig før flytting og ved å gjøre noen enkle ting i forkant kan du sørge for at prosessen går raskt og effektivt.

Hvor skal flyttebilen parkere 🚗
Er det vanskelige parkeringsforhold der du flytter fra eller til er det fint å informere oss om dette i forkant. Enkelte steder kan man holde av plass, informere borettslaget for å innhente parkeringsbevis eller sette ut noe på plassen en time før flyttebil kommer for å reservere plass. Nabovarsel om at du flytter er også fint slik at man slipper gretne og sure naboer.

Spør om råd og veiledning ℹ️
Det er alltid lurt å innhente så mye informasjon som mulig på forhånd. Det kan være fra venner og familie som nettopp har flyttet eller benytte vår kunnskap til hvordan du kan pakke effektivt.

Melde flytting 📄
Når du flytter det viktig at du melder flytting til Skatteetaten senest etter åtte dager etter flytting. Du må også huske på å gjøre en adresseendring og videresending av post til din nye adresse.

Har du for mye kan du mellomlagre 🏬
Når du nå skal flytte vil du oppdage alt du har gjemt unna og spar gjennom årene. Fulle loft eller kjellerboder er ikke uvanlig og vi kan hjelpe deg med mellomlagring når du flytter. Vårt flyttebyrå Oslo kan hjelpe deg med mellomlagring.

Husk flyttemelding som må sendes til Skatteetaten senest 8 dager etter at du har flyttet. Skjema kan du fylle ut på nett og du finner det her.